Sint-Annahof schapen boerderij Lummen 11
Het buitenleven Wie zijn we

De schapenhouderij

In ons land zijn er heel wat mensen enthousiast bezig met het houden van schapen.

Zo heb je de mensen die
– voor de gezelligheid enkele schaapjes in hun directe omgeving hebben,
– de stamboekfokkers,
– de slachtlamproductenten,
– en de herders in natuurgebieden.

Wij behoren tot de 2e en de 3e categorie.
Onze hobby als stamboekfokkers is zodanig gegroeid dat we er een semi-professionele activiteit willen van maken door de opstart van een hoeveslagerij.

We willen een ambassadeur zijn voor onze sector en hanteren een milieu-en diervriendelijke manier van fokkerij.

Schapen zijn van nature uit aangename dieren. We zien in praktijk dat er in schapenweides vaak een diverse vegetatie is en ook dat weidevogels er rustig en onverstoord broeden. Schapen verhogen de biodiversiteit.

Door de openheid in onze productieketen, willen we de consument het vertrouwen geven in ons product. Er is immers een volledige traceerbaarheid gedurende de levensloop van elk dier waardoor we kunnen laten zien dat we kwaliteit leveren.
Ook is het natuurlijke imago een belangrijk kwaliteitsargument.

Zoals elke hedendaagse schapenboer moeten ook wij op een efficiënte manier werken om de oplopende kosten en teruglopende opbrengsten de baas te blijven.
Daarnaast komt dat de eisen van voedselveiligheid, dierengezondheid, milieu en landschap steeds strenger – en dus ook duurder – worden.
Dit kan gezien worden als een bedreiging, maar biedt ook nieuwe kansen voor de toekomst.

We zijn dan ook trots om de levensomstandigheden van onze dieren te mogen presenteren en aan te tonen dat dierenwelzijn een belangrijk aspect is op ons bedrijf en hoog in het vaandel staat!

Dit zou je ook kunnen interesseren...